Nguyễn Duy Ngân

Nguyễn Duy Ngân - CEO tại Cao Thiên Phát. Tôi yêu thích việc tạo ra giá trị cho khách hàng của mình và luôn tìm kiếm cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân. Tôi tin rằng sự tận tâm và sự chuyên nghiệp là chìa khóa để đạt được thành công. Theo dõi tôi Facebook, Linkedin