Neato

23.000.000
25.000.000
22.000.000
18.890.000

Neato giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày thông qua robot.

Neato thiết kế những sản phẩm chất lượng cao được khách hàng yêu thích. Giá trị cốt lõi của chúng tôi về chất lượng và kinh nghiệm có thể được nhìn thấy ở mọi khía cạnh của công ty, từ những người chúng tôi thuê đến phát triển sản phẩm và các điểm tiếp xúc với khách hàng.